რაც შენია – შენია. მალე – ტელეფონის ნომერიც!

ნომრის პორტაბელურობა – ეს ცნება შეიძლება უახლოეს მომავალში საქართველოშიც რეალური გახდეს.

ნომრის პორტაბელურობა არის მომხმარებლის უფლება, შეინარჩუნოს მისი საკუთარი ტელეფონის ნომერი (მობილური ან ფიქსირებული) ოპერატორის/სერვისის მომწოდებლის შეცვლისას. ეს ძალიან სასარგებლო და ცივილური მომსახურებაა, რომელიც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაშია დანერგილი. და რომელიც, შესაძლოა, მალე ჩვენთანაც დაინერგოს. :)

კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ღრმა ძილიდან ნელ-ნელა იწყებს გამოფხიზლებას და ამ საკითხის განხილვას. საკონსულტაციო დოკუმენტი უკვე მზადაა, ახლა სამუშაო ჯგუფი უნდა შეიქმნას, რომელიც კარგად შეისწავლის საკითხს და ჩვენი ქვეყნისა და ბაზრისთვის მისაღებ მოდელს შეიმუშავებს. გაგრძელება →